Thursday, March 28, 2013

RUJUKAN

Benjamin S.Bloom et al., 1988. Taxonomy of Educational Objectives Book 2 : Affective Domain, London :Longman Group Limited London.


Eberly Center for Teaching Excellence. Creating Exams - Enhancing Education - Carnegie Mellon University. Retrieved Februari 2, 2013, from https://www.cmu.edu/teaching/assessment/assesslearning/creatingexams.html


Houghton Mifflin Co., 1997. Teaching Concept - Assessment. Retrieved Februari 2, 2013, from http://college.cengage.com/education/pbl/tc/assess.html#1


Lee Shok Mee et al., 1989. Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, Selangor :Kumpulan Budiman Sdn Bhd.


Mokhtar Ismail, 1995. Pentaksiran Pendidikan Edisi Kedua. Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka.


Yap Yee Khiong et al., 1985. Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan, Selangor :Longman Malaysia 

Wednesday, March 27, 2013

KONTRAK PEMBELAJARAN

Pengenalan

Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.

Cara Pelaksanaan

1. Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.

2. Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.

3. Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.

4. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. Kriteria ditetapkan oleh
guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.

5. Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.

6. Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.

Fungsi Kontrak Pembelajaran

a. pelajar mengenal pasti dan merekod,
b. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri,
c. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.

Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?

a. Penilaian objektif tugasan
b. Hasil Pembelajaran
c. Penilaian
d. Format / Bentuk

MODUL BMM3103